ApplicVision

Equals POP

Equals POP är ett mattespel till iPhone och iPad som vi lanserade 2014. Spelet går ut på att dra ned ballonger från himlen och skapa matematiska uttryck för att nå ett visst svar. När uttrycket är lika med svaret spricker ballongern ("equals pop", alltså), och ju snabbare man når rätt uttryck desto fler poäng.

Equals POP har 19 olika nivåer med ökande svårighetsgrad, spridda över 4 världar med olika färg och musikteman. Appen har även Game Center-integration, så att man kan tävla med sina vänner.