ApplicVision

Heltal.info

Heltal.info är en webbsajt om heltal och deras egenskaper. Den visar information om alla heltal från 1 till 1000000000000000 (en biljard).

Specifika ämnen på sajten är talbaskonvertering, namn på stora tal, primtalsfaktorisering, delbarhet, polygonegenskaper och Fibonaccis talföljd.

Webbsajten lanserades i Juni 2020.