ApplicVision

Spesynto Speech Synthesis

Spesynto är en gratis talsyntes-app till iOS, lanserad 2014. Välj språk, talhastighet och tonläge, och låt Spesynto läsa upp det du skriver in.

Appen använder sig av iOS inbyggda talsyntes och behöver därför inte internetuppkoppling för att fungera.